Informatieformulier

 

Naam:
Onderwerp:

Bericht:Afzender: ".$_POST['afzender']."
Onderwerp: ".$_POST['afzender']."
Verstuurd op: ".date("d-m-y")."

Bericht:
".$_POST['bericht']." "; // Bericht instellen $to = "silvester86@hotmail.com"; // email adres instellen waar de email naartoe wordt gestuurd $subject = $_POST['onderwerp']; // onderwerp instellen $headers = "MIME-Version: 1.0rn"; // header instellen $headers .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-1rn"; // idemdito $headers .= "From: Contact formulierrn"; // afzender $headers .= "Cc: rn"; // current copy adres $headers .= "Bcc: rn"; // black current copy adres if(mail($to, $subject, $message, $headers)){ echo "Email verzonden"; }else{ echo "Kon email niet verzenden"; } // email verzenden en als het lukt "Email verzonden" weergeven } ?>

 

 

 

 

 

 

www.schapenfokbedrijfgreenlands.nl